تنوع

نایلون شرینگ

فیلم شرینک یا نایلون شرینک پوشش پالستیکی شفافی است که با استفاده از دستگاه شرینک پک جهت بسته بندی استفاده می شود. بدین ترتیب قطعه ای از فیلم متناسب با اندازه کالایی که قرار است شرینک شود دور محصول قرار می گیرد و پس از عبور از تونل حرارتی و خنک کاری در قسمت انتهایی تونل، برش ها منقبض شده و به صورت غالبی، محصول را در خود جای می دهد. فیلم های شرینک با توجه به تعداد لایه ها و نوع پلیمر آن ها، مصارف مختلفی دارند: بسته بندی و نگهداری مواد بهداشتی، محصوالت کشاورزی، تجهیزات پزشکی، مواد شیمیایی، مصارف عمومی، مصارف نظامی، کاشی و سرامیک، شیرآالت، منسوجات، محصوالت سلولزی و … فیلم های شرینک پلی اتیلن به دلیل شفافیت، قابلیت چاپ، تنوع در اندازه و ضخامت براساس نیاز مشتریان، پایداری بسته بندی و همچنین جا به جایی و حمل آسان، انعطاف پذیری، سبکی، راحتی استفاده و قیمت مناسب، جایگاه ویژه ای در صنعت بسته بندی محصوالتی چون قوطی، کنسرو، جعبه های کوچک و بزرگ پیدا کرده اند