تنوع

فیلم های یو وی

فیلم های یووی روشی نوین و منحصر به ‌فرد از چاپ دیجیتال است که از فناوری UV (ultraviolet) برای خشک کردن مرکب چاپ یووی استفاده می‌ کند به دلیل قابلیت استفاده از این چاپ برروی انواع متریال و بدون هیچ محدودیتی در انتخاب آن در طی سال ‌های اخیر این نوع چاپ به روشی محبوب در بین متقاضیان تبدیل‌ شده است.
به برجستگی های روی چاپ یووی میگویند که به انواع سیلندری، سیلک، شنی، مات موجود است و در اکثر خدمات پس از چاپی ها مصرف میشوند.