بررسی مشکلات سلفون کشی توسط کارشناس تیم کارینا پارس

در این ویدیو کارشناس ما از تیم کاریناپارس در یکی از چاپخانه ها رفتند و در این قسمت جناب آقای اسماعیل زاده با ما همراه شدند تا مارو با مشکلات ممکن در سلفون کشی آشنا کنند. ممنون از نگاه مهربان شما